V souladu s §2 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovil ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace termíny zkoušek a stanovil příslušné zkušební komise takto:

Řádný termín

Červen 2023
Volno k přípravě Písemná část Praktická část Ústní část
26. – 31. 5. 2023 1. 6. 2023 2. – 14. 6. 2023 22. – 23. 6. 2023
od 8:00 hod. Rozpis pro jazyky 2.6. a 5.6.
Dále dle harmonogramu pracovišť OV
Rozpis:
22.6. a 23.6.

Témata samostatné odborné práce (SOP) pro obory:

KUCHAŘ, KUCHAŘKA

ČÍŠNÍK, SERVÍRKA


Otázky ze světa práce (pro ústní část)