Obor
(kód a název)
Délka
vzdělávání
Druh
vzdělávání
Forma
vzdělávání
65-42-M/01 Hotelnictví 4 roky Střední
s maturitou
denní
65-51-H/01 Kuchař 3 roky Střední
s výučním listem
denní
65-51-H/01 Číšník 3 roky Střední
s výučním listem
denní
65-41-L/51 Gastronomie 2 roky Nástavbové
s maturitou
denní