Přihlášky se vyplňují na dipsy.cz

Návod – Jak se přihlásím na střední školu

Tam najdete také povinné přílohy: „Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání“ a „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti„.

Doklad o splnění povinné školní docházky je možné doložit před zahájením studia = 2. září přinesete poslední vysvědčení ze ZŠ.

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení a kritériaVyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria

Výsledky prvního kola přijímacího řízení

Hotelnictví Kuchař Číšník, servírka

Zveme tímto všechny přijaté uchazeče na informační schůzku s přijatými uchazeči konanou 17.05.2024 (učební obory od 08:30 hodin, maturitní obor od 10:00 hodin) v budově školy (Komenského 449/2). Na schůzku jsou pozváni zástupci Domova mládeže (internátu) a firem nabízejících učebnice a jednotné pracovní oblečení pro budoucí žáky školy. Na toto setkání přineste prosím 1 ks průkazové fotografie.

Přihlášky se vyplňují na dipsy.cz

Návod – Jak se přihlásím na střední školu

Tam najdete také povinné přílohy: „Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání“ a „Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti„.

Doklad o splnění povinné školní docházky je možné doložit před zahájením studia = 2. září přinesete poslední vysvědčení ze ZŠ.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritériaVyhlášení prvního kola přijímacího řízení a kritéria

Předpokládané počty přijímaných pro školní rok 2024/25

Obor (kód a název) První kolo Druhé kolo Zdravotní omezení podle NV č.2011/2020 Sb.
65-42-M/01 Hotelnictví

64

13

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky).
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.
65-51-H/01 Kuchař

32

14

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky).
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.
65-51-H/01 Číšník

32

13

 • Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.
 • Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky).
 • Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví.
 • Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu.

Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 15. 4. 2024.

Podrobný rozpis zkoušek a více informací


DOMOV MLÁDEŽE

Střední školy