1. Úvodní informace o škole

Hotelová škola v Mariánských Lázních je nejstarší hotelovou školou v našem státě. Byla založena v roce 1928 jako československá škola s německým vyučovacím jazykem a od roku 1946 pokračuje ve své činnosti v českém vyučovacím jazyce. Naše škola má bohatou tradici. Vzhledem k tomu, že do roku 1973 byla jedinou hotelovou školou v České republice, je známá u nás i v zahraničí. Škola má velmi dobré personální i materiální podmínky pro kvalitní výchovu a vzdělávání odborných pracovníků pro gastronomické a ubytovací služby v průmyslu cestovního ruchu.

Obor
(kód a název)
Délka
vzdělávání
Druh
vzdělávání
Forma
vzdělávání
65-42-M/01 Hotelnictví 4 roky Střední
s maturitou
denní
65-51-H/01 Kuchař 3 roky Střední
s výučním listem
denní
65-51-H/01 Číšník 3 roky Střední
s výučním listem
denní
65-41-L/51 Gastronomie 2 roky Nástavbové
s maturitou
denní

V průběhu studia žáci absolvují, obdobně jako v jiných středních školách, všeobecně vzdělávací předměty, např.: český jazyk a literaturu, tři cizí jazyky, občanskou nauku, dějepis, základy přírodních věd, matematiku, informační a komunikační technologie a tělesnou výchovu.

V rámci odborné přípravy pro své budoucí povolání absolvují žáci řadu odborných předmětů, např.: technologii přípravy pokrmů, techniku obsluhy a služeb, ekonomiku, účetnictví, nauku o výživě, nauku o potravinách, hotelový provoz, management a marketing, zeměpis cestovního ruchu, právo, cestovní ruch, techniku administrativy, obchodní korespondenci a praxi. Kromě učební praxe v průběhu školního roku konají žáci povinnou odbornou praxi v délce 10-ti pracovních dní. Praxi je možno vykonat v České republice, případně i v zahraničí.

Přejeme Vám úspěch při volbě svého dalšího studia a těšíme se s Vámi na shledanou.

Ing. Jiří Chum, ředitel školy