Nadační fond Hotelové školy v Mariánských Lázních je samostatný orgán sdružující rodiče a přátele školy. Jeho cílem je podpora zařízením a aktivitám napomáhajícím rozvoji mládeže v hotelovém školství a také kompenzace nedostatečného materiálního vybavení školy. Dále podporuje zvelebení objektu školy, spolupráci s veřejností, propagaci školy, zahraniční styky a sociální činnosti.

Kontakt: Hana ŠEMOTLOVÁ

Tel.: 354 622 605

Fax.: 354 622 606

IČO: 25223691

č. účtu: 0782197329/0800