Harmonogram maturitní zkoušky – PODZIM 2024

1.-10. 9 2024 (bude upřesněno)ČJL (didaktický test)

1.-10. 9 2024 (bude upřesněno)NJ (didaktický test)

1.-10. 9 2024 (bude upřesněno)M (didaktický test)

1.-10. 9 2024 (bude upřesněno)AJ (didaktický test)

Didaktické testy budou probíhat pravděpodobně v Integrované střední škole Cheb, p. o.

více o didaktických testech na CERMAT.cz


Ústní část

9 .9. 2024 4.A – ústní část + obhajoby

Status studenta – do kdy jste studenty po maturitě?

MATURITNÍ KALENDÁŘ (CERMAT)

Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód VPŽ, jehož prostřednictvím se od 2. ledna 2023 budou žáci moci registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Harmonogram – profilová část

2. dubna 2024 ČJ – písemná část
3. dubna 2024 AJ – písemná část
4. dubna 2024 NJ – písemná část
2.-7.5.2024 společná část
16. května 2024 – ústní část
17. května 2024 – ústní část
17. května 2024 – obhajoby maturitní práce

Školní seznam literárních děl: Seznam literárních děl

Seznam četby odevzdat podepsaný vyučujícím ČJ nejpozději do 31. března.

Při sestavování seznamu četby použijte tento formulář word.gif, word.gif,writer.gif (ukázka částečně vyplněného seznamu)

Žákům náleží 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.

Termín tohoto volna stanovil ředitel školy na 24. – 30. 4. 2024.

Určení nabídky, formy a termínů konání povinných a nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2023/24

Ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace, v souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku, formu konání povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a stanovuje délku konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pro jarní i podzimní zkušební období v roce 2023 takto:

Obor vzdělávání: 65 – 42 – M / 01 Hotelnictví (ŠVP – Hotelnictví a turismus) Hotelnictví

Témata k profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka

Témata k profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka

Témata k profilové části maturitní zkoušky z ekonomické části

Zadání maturitní práce + témata maturitní práce (zkoušky z odborné části)

Témata k nepovinné profilové části maturitní zkoušky z matematiky

Témata k nepovinné profilové části maturitní zkoušky z ruského jazyka