Historie Hotelové školy v Mariánských Lázních

Historie Hotelové školy v Mariánských Lázních se datuje od 17. 9. 1928. Tento den byla v našem městě zahájena výuka na Gastgewerbe und Hotelfachschule (Hostinské a hotelové škole). Profesorský sbor měl tehdy pouhých 13 členů a doplňoval jej také sekretář školy a školní lékař. Studium trvalo 3 roky, vyučovalo se celkem 24 předmětům a vzděláváni byli žáci německé, české a dokonce i maďarské národnosti. V této podobě existovala škola do roku 1945.

Počátky současné školy se však vztahují i k Praze, kde byla v roce 1941 otevřena Odborná škola hostinská a hotelová. Ta byla po 2. světové válce přenesena do budovy bývalé německé školy v Mariánských Lázních. Takto nově vzniklá Státní odborná hotelová a hostinská škola byla slavnostně otevřena 4. 3. 1946 a jejím prvním ředitelem byl až do roku 1974 pan profesor Rudolf Horák. K růstu úrovně přispěla v roce 1955 změna z dvouleté odborné školy na čtyřletou střední školu s maturitou. Přijímaní studenti přicházeli přímo ze základních škol a větší prostor ve vzdělávacím procesu získaly všeobecně vzdělávací předměty. Od roku 1965 jsou ke studiu opět přijímáni žáci vyučení, a to přímo do druhého ročníku.

V následujících letech bylo vzdělávání obohaceno ještě o externí studium určené pro uchazeče z praxe. Tento model vzdělávání se později modifikoval na studium při zaměstnání a nakonec na tzv. dálkové studium, které ukončilo svoji dlouhou existenci při hotelové škole teprve v roce 1996.

Hotelová škola v Mariánských Lázních měla dlouho výsadní postavení mezi školami v republice, a to i tehdy, když v roce 1948 vznikla Hotelové škola v Piešťanech. Díky svému věhlasu přijely do Mariánských Lázní mnohé významné osobnosti nejen našeho politického, ale i kulturního a sportovního života. Tak např. v roce 1947 jsme měli tu čest přivítat prezidenta Edvarda Beneše a téhož roku ministra Jana Masaryka, který svoji návštěvu Mariánských Lázní zpestřil projevem věnovaným právě hotelové škole. V roce 1956 nás poctili svou návštěvou umělci z Národního divadla, např. E. Haken, K. Höger, E. Kohout. V roce 1957 jsme uvítali ruského maršála Buďonného, v roce 1958 generála a pozdějšího prezidenta naší republiky Ludvíka Svobodu, v roce 1960 maršála Jeremenka. Řadu delegací doplňuje v roce 1962 návštěva manželů Zátopkových a v roce 1964 naší gymnastky Věry Čáslavské.

V roce 1974 opustil svoji funkci dlouholetý a nezapomenutelný ředitel, pan profesor Rudolf Horák a na jeho místo nastupuje ing. Rudolf Kopek, aby vedl školu až do roku 1981. V tomto roce došlo k další organizační změně, protože byl zformován nový obor – provoz hotelů a společného stravování, což znamenalo sloučení dosud odděleně fungující stravovací školy a střední hotelové školy. Opět byli ke studiu přijímáni pouze žáci základních škola, což s sebou přineslo změny nejenom v obsahu učiva, ale i v metodách a přístupu pedagogů. V roce 1991 odchází z funkce ředitele ing. Roman Divíšek a na jeho místo přichází současný ředitel školy ing. Jiří Chum.

Rokem 1991 začíná nejnovější etapa Hotelové školy v Mariánských Lázních. Tento rok přináší novou koncepci studia – pětiletý dvoustupňový model, jehož první stupeň končí ve třetím ročníku závěrečnými zkouškami a druhý stupeň pak maturitní zkouškou v ročníku pátém.

V roce 1993 – 1997 byla provedena oprava venkovní fasády a uvnitř byla škola vybavena moderním zařízením, které slouží teoretickému i praktickému vyučování studentů. V současné době se můžeme pochlubit 5 moderními kuchyněmi, 2 restauracemi s 180 místy, letní terasou, 2 salónky, stylovým vinným sklípkem a informačním centrem s možností využití internetové sítě. Hotelová škola nabízí různé odborné kurzy, stejně jako možnosti uspořádat kulturní, společenské a prezentační akce.

Od roku 1995 se škola vrátila k čtyřletému modelu studia.a v současné době u nás studuje kolem 400 žáků, o jejichž vzdělání pečuje 40 členů pedagogického sboru.

Hotelová škola v Mariánských Lázních si udržuje své tradiční výsadní postavení, jež se nezakládá pouze na jejím úctyhodném věku, ale i na kvalitním a moderním přístupu k procesu vzdělávání mladých gastronomů.