PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI A DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY
REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

V souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (Strategie 2030+) se program soustředí na proměnu obsahu, podporu digitální a informační gramotnosti a informatického myšlení. Dále na zlepšení úrovně vybavení škol a založení fondu mobilních digitálních zařízení, čímž přispěje k prevenci tzv. digitální propasti. V neposlední řadě cílí na podporu digitálních kompetencí pedagogů jakožto nutný předpoklad pro inovaci výuky a získání potřebných dovedností žáků.

Cílem programu je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí v souvislosti s revizí Rámcových vzdělávacích programů. Dále je cílem zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti, vytvořením mobiliáře mobilních digitálních technologií, ze kterého budou školy poskytovat žákům základní digitální zařízení tak, aby je všichni žáci měli k dispozici pro běžnou i distanční výuku.

PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI A DIGITÁLNÍ UČEBNÍ POMŮCKY
REALIZACE INVESTICE 3.1 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Projekt „Písemnosti