Hotelová škola Mariánské Lázně patří mezi nejstarší a nejvýznamnější vzdělávací centra hotelového průmyslu v evropském měřítku. Jako člen Asociace evropských hotelových škol (AEHT) významně přispívá k inovaci vyučovacích metod a aplikaci nových trendů v oblasti gastronomie a služeb.

 • Hotelnictví a turismus – 4-letý s maturitou (65-42-M/01)

 • Kuchař – 3-letý s výučním listem (65-51-H/01)

 • Číšník, servírka – 3-letý s výučním listem (65-51-H/01)

 • Gastronomie – 2-letý nástavbový s maturitou (65-41-L/51)

Žáci školy se vyučují podle schválených školních vzdělávacích programů, které obsahují všeobecně vzdělávací předměty a odborné předměty včetně učební praxe. Zkušený tým pedagogů dosahuje se svými žáky řadu let velmi dobrých výsledků u maturitních i závěrečných učňovských zkoušek.

V průběhu studia žáci absolvují své odborné prázdninové praxe ve vybraných gastronomických střediscích doma i v zahraničí (Francie, Německo, Řecko, Japonsko). Znalosti získané teoretickou a praktickou výukou žáci využívají při odborných soutěžích v oborech číšník, barman, kuchař, sommelier a barista. Dosahují vždy vynikajících výsledků na úrovni regionální, celorepublikové a mezinárodní. Hotelová škola Mariánské Lázně je velmi dobře vybavena pro teoretickou i odbornou výuku.

 • Škola disponuje:

 • 5 moderními kuchyněmi s výrobní kapacitou 1100 jídel denně

 • 2 restauracemi s kapacitou 180 míst

 • 2 salonky s kapacitou 30 míst

 • stylovým vinným sklípkem s kapacitou 30 míst

 • střediskem rychlého občerstvení

 • 4 učebnami pro výuku práce na PC.


Škola je hrdá na tradice a úspěchy, kterých za dobu své činnosti dosáhla. Absolventi školy zastávají významná postavení v hotelech a gastronomických zařízeních u nás i ve světě.