Krajský úřad Karlovarského kraje připravuje na pátek 17. června 2022 druhý ročník celodenní společenské akce „Kraj dokořán“. s trváním od 9:00 hod. do 19:00 hod.
Mottem akce v roce 2022 je “Tvoříme kraj spolu”. Program se svými aktivitami zaměřuje zejména na cílovou skupinu mladých lidí studujících v Karlovarském kraji a skupinu produktivních obyvatel, kteří v kraji pracují či podnikají. Cílem akce je ukázat atraktivity a perspektivu kraje pro studenty a produktivní skupinu obyvatel a přimět je, aby z kraje neodcházeli, ale aby se zde realizovali, pracovali, podnikali a žili, resp. po studiu na VŠ se do kraje vraceli.
Naší vizí je, abychom v uvedeném dni ukázali na reprezentativním vzorku regionálních škol a firem možnost propojení studentů, absolventů s organizacemi v Karlovarském kraji. A to formou nabídky zpracování odborných prací, praxí, stáží a hlavně zaměstnání. Tisková zpráva.

Plakát

Odkaz na událost na Facebooku: https://fb.me/e/1VWFbunC2