Vážení přátelé,
v sobotu 8. října se uskutečnil sraz absolventů SHŠ po 40 letech, jehož součástí byla také prohlídka budovy školy. Na místa, kde jsme po dobu studia usedali do lavic, učili se vařit či obsluhovat, skládali praktickou i ústní maturitní zkoušku jsme se mohli podívat díky ochotě a vstřícnosti paní Jany Grosmanové, která nás prostorami provedla.

Za všechny účastníky našeho srazu bych jí chtěl touto cestou ještě jednou poděkovat. I ona přispěla měrou vrchovatou k příjemnému a nezapomenutelnému setkání maturantů z roku 1982.

S pozdravem

Radek Drašnar