O tom, že Velká Británie je krásná země a v době předvánoční má ještě větší půvab, jsme se přesvědčili během několika listopadových dnů roku 2022, kdy 10 žáků s pedagogickým doprovodem pobývalo v jižní Anglii. Bydleli jsme v rodinách v přímořském městečku Worthing, z něhož jsme bohužel moc nepoznali, protože každý den jsme podnikali celodenní výlety. První a poslední den pobytu patřil Londýnu. Navštívili jsme Královskou observatoř v Greenwichi, pevnost Tower, přešli jsme přes Tower Bridge, kde odvážlivci mohli projít po skleněné podlaze a pozorovat prostor hluboko pod sebou. Samozřejmě jsme nemohli vynechat Buckinghamský palác a Westminster, Downing Street, Trafalgar Square, vánoční trhy na Leicester Square, Picadilly Circus a mnohá další místa. Okusili jsme i jízdu londýnským metrem, plavbu po Temži, vyhlídku z London Eye, ale také i typické britské deštivé počasí. Druhý den přinesl sluníčko a o to víc jsme si užili nádhernou procházku podél moře po křídových útesech Seven Sisters. Velmi nás okouzlilo také proslulé přímořské letovisko Brighton, zejména krásná vyhlídka na celé město. Předposlední den patřil slavné památce Stonehenge a prohlídce přístavu ve městě Portsmouth. Celý zájezd byl velmi atraktivní, žáci poznali nejen mnoho historických památek a jiných atrakcí, ale také např. život v britských rodinách. Samozřejmě se také intenzivně věnovali anglické konverzaci. Zájezd, jehož hlavním organizátorem byla Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary a CK PROTRAVEL, byl pro všechny zúčastněné intenzivním a příjemným zážitkem také proto, že se žáci naší školy chovali velmi disciplinovaně a přitom mile, a tak rozhodně neudělali ostudu sobě, škole ani České republice.

Mgr. Lucie Kodýtková

Několik fotografií