Datum Plánovaná událost
   1. 9. 2022 Zahájení školního roku
   2. 9. 2022 ZZ – opravné písemné
   5. – 9. 9. 2022 ZZ – opravné praktické
   6. – 7. 9. 2022 M – opravný termín písemných maturit
   9. 9. 2022 M – opravný termín ústních maturit
 14. 9. 2022 ZZ – opravné ústní
 28. 9. 2022 Státní svátek
 26. – 27. 10. 2022 Podzimní prázdniny
 28. 10. 2022 Státní svátek
 10. 11. 2022 Den otevřených dveří
 17. 11. 2022 Státní svátek
 18. 11. 2022 Ředitelské volno
 22. 11. 2022 (14:15 hod.) Pedagogická rada (A)
 22. 11. 2022 (16:30 hod.) Rada NF (A)
 22. 11. 2022 (17:00 hod.) Setkání pedagogů s rodiči (A)
 23. 11. 2022 (14:00 hod.) Pedagogická rada (B)
 23. 11. 2022 (15:30 hod.) Rada SRPŠ (B)
 23. 11. 2022 (16:00 hod.) Setkání pedagogů s rodiči (B)
   1. 12. 2022 M – přihlášky k MZ
   2. 12. 2022 ZZ – opravné písemné
   6. 12. 2022 Vánoční setkání s bývalými kolegy
   5. – 9. 12. 2022 ZZ – opravné praktické
 14. 12. 2022  ZZ – opravné ústní
 23. 12. – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
   3. 1. 2023 Zahájení výuky po prázdninách
 24. 1. 2023 Pololetní pedagogická rada (A)
 25. 1. 2023 Pololetní pedagogická rada (B)
 27. 1. 2023 Předávání výpisů vysvědčení (B sudá)
 31. 1. 2023 Předávání výpisů vysvědčení (A + B lichá)
   3. 2. 2023 Pololetní prázdniny
   6. – 12. 2. 2023 Jarní prázdniny
 24. 2. 2022 Kontrola maturitní práce
  1.3. 2023 Termín pro podání přihlášky
 24.3. 2023 M – odevzdání maturitní práce
 31. 3. 2023 M – odevzdání seznamu literárních děl
   3. 4. 2023 M – ČJ písemná práce (profilová část)
   4. 4. 2023 M – AJ písemná práce (profilová část)
   5. 4. 2023 M – NJ písemná práce (profilová část)
   6. 4. 2023 Velikonoční prázdniny
 13. 4. 2023 Přijímací zkoušky – 1. kolo (1. termín)
 14. 4. 2023 Přijímací zkoušky – 1. kolo (2. termín)
__. 4. 2023 Pedagogická rada maturitní ročníky
 18. 4. 2023 Pedagogická rada (A)
 18. 4. 2023 (14:15 hod.) Rada NF (A)
 18. 4. 2023 (17:00 hod.) Setkání pedagogů s rodiči (A)
 19. 4. 2023 Pedagogická rada (B)
 19. 4. 2023 (14:00 hod.) Rada SRPŠ (B)
 19. 4. 2023 (16:00 hod.) Setkání pedagogů s rodiči (B)
 21. 4. 2023 Konec výuky maturitních ročníků – vysvědčení
 24. – 28. 4. 2023 Studijní volno 4.A + 4.B + 2.SA
   2. 5. 2023 (08:00 hod.) M – Mat – didaktické testy (společná část)
   2. 5. 2023 (13:30 hod.) M – AJ – didaktické testy (společná část)
   3. 5. 2023 (08:00 hod.) M – ČJL – didaktické testy (společná část)
   4. 5. 2023 (13:00 hod.) M – NJ -didaktické testy (společná část)
 10. a 11. 5. 2023 Náhradní termín přijímacích zkoušek
 16. – 17. 5. 2023 M – 4.A – ústní část + obhajoby
 18. – 19. 5. 2023 M – 2.SA – ústní část + obhajoby
 22. – 24. 5. 2023 M – 4.B – ústní část + obhajoby
23. 5. 2023 Pedagogická rada 3. ročníky (B)
25. 5. 2023 Konec výuky 3. ročníků (B) – vysvědčení
26. – 31. 5. 2023 Volno před ZZ 3. ročníky (B)
31. 5. 2023 (14:30 hod.) Předávání maturitních vysvědčení (Lázeňská rest.)
  1. 6. 2023 ZZ – písemná část
  2. – 14. 6. 2023 ZZ – praktická část
22. 6. 2023 ZZ – ústní část
26. 6. 2023 (10:30 hod.) M – přihlášky k opravnému termínu MZ
27. 6. 2023 (10:30 hod.) Pedagogická rada (A)
27. 6. 2023 (14:30 hod.) Předávání výučních listů (Lázeňská rest.)
28. 6. 2023 (9:40 hod.) Pedagogická rada (B)
29. 6. 2023 Sportovní den A, B
30. 6. 2023 Předávání závěrečných vysvědčení
  1. 7. – 3. 9. 2022 Hlavní prázdniny