Datum Plánovaná událost
   1. 9. 2023 ZZ – opravné písemné
   4. 9. 2023 Zahájení školního roku
   4. – 8. 9. 2023 ZZ – opravné praktické
   7. – 8. 9. 2023 M – opravný termín písemných maturit
   11. – 12. 9. 2023 M – opravný termín ústních maturit
 15. 9. 2023 ZZ – opravné ústní
 28. 9. 2023 Státní svátek
 26. – 27. 10. 203 Podzimní prázdniny
 28. 10. 2023 Státní svátek
   4. 11. 2023 Oslava 95. výročí školy
 15. 11. 2023 Den otevřených dveří
 17. 11. 2023 Státní svátek
 21. 11. 2023 (14:15 hod.) Pedagogická rada (A)
 21. 11. 2023 (16:30 hod.) Rada NF (A)
 21. 11. 2023 (17:00 hod.) Setkání pedagogů s rodiči (A)
 22. 11. 2023 (14:00 hod.) Pedagogická rada (B)
 22. 11. 2023 (15:30 hod.) Rada SRPŠ (B)
 22. 11. 2023 (16:00 hod.) Setkání pedagogů s rodiči (B)
   1. 12. 2023 M – přihlášky k MZ
   1. 12. 2023 ZZ – opravné písemné
   6. 12. 2023 Vánoční setkání s bývalými kolegy
 23. 12. – 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny
   3. 1. 2024 Zahájení výuky po prázdninách
 23. 1. 2024 Pololetní pedagogická rada (A)
 24. 1. 2024 Pololetní pedagogická rada (B)
 26. 1. 2024 Den CO (B sudá)
 26. 1. 2024 Předávání výpisů vysvědčení (B sudá)
 31. 1. 2024 Předávání výpisů vysvědčení (A + B lichá)
   1. 2. 2024 Den CO (A + B lichá)
   2. 2. 2024 Pololetní prázdniny
 12. – 18. 2. 2024 Jarní prázdniny
 20.2. 2024 Termín pro podání přihlášky
 23. 2. 2024 Kontrola maturitní práce
 28. 3. 2024 Velikonoční prázdniny
   1. 4. 2024 M – odevzdání seznamu literárních děl
M – odevzdání maturitní práce
   2. 4. 2024 M – ČJ písemná práce (profilová část)
   3. 4. 2024 M – AJ písemná práce (profilová část)
   4. 4. 2024 M – NJ písemná práce (profilová část)
 12. 4. 2024 Přijímací zkoušky – 1. kolo (1. termín)
 15. 4. 2024 Přijímací zkoušky – 1. kolo (2. termín)
Pedagogická rada maturitní ročníky
Pedagogická rada (A)
Rada NF (A)
Setkání pedagogů s rodiči (A)
Pedagogická rada (B)
Rada SRPŠ (B)
Setkání pedagogů s rodiči (B)
 23. 4. 2024 Konec výuky maturitních ročníků – vysvědčení
 24. – 30. 4. 2024 Studijní volno 4.A
 29. a 30. 4. 2024 Náhradní termín přijímacích zkoušek
M – Mat – didaktické testy (společná část)
M – AJ – didaktické testy (společná část)
M – ČJL – didaktické testy (společná část)
M – NJ -didaktické testy (společná část)
 16. – 20. 5. 2024 M – 4.A – ústní část + obhajoby
Pedagogická rada 3. ročníky (B)
27. 5. 2024 Konec výuky 3. ročníků (B) – vysvědčení
28. – 31. 5. 2024 Volno před ZZ 3. ročníky (B)
Předávání maturitních vysvědčení
  3. 6. 2024 ZZ – písemná část
  4. – 14. 6. 2024 ZZ – praktická část
 24. – 25. 6. 2024 ZZ – ústní část
 25. 6. 2024 M – přihlášky k opravnému termínu MZ
Pedagogická rada (A)
Předávání výučních listů
Pedagogická rada (B)
Sportovní den A, B
 28. 6. 2024 Předávání závěrečných vysvědčení
 29. 6. – 1. 9. 2024 Hlavní prázdniny