V souladu s §2 odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem stanovil ředitel Hotelové školy Mariánské Lázně, příspěvková organizace termíny zkoušek a stanovil příslušné zkušební komise takto:

Řádný termín

Červen 2024
Volno k přípravě Písemná část Praktická část Ústní část
28. – 31. 5. 2024 3. 6. 2024 4. – 11. 6. 2024 20. 6. 2024
od 8:00 hod. Rozpis pro jazyky 4.6. a 5.6.
Dále dle harmonogramu pracovišť OV
Rozpis:
Číšníci a Kuchaři

Opravný termín – PODZIM 2024

Opravný termín – ZIMA 2024


Otázky ze světa práce (pro ústní část)